SİTELERMOBİLYA.ORG 

Dünyaya Açılan Kapımız sloganı ile çalışmalarına başlayan sitelermobilya.org;  Siteler Ankara bölgesinde üretim ve parekende satış yapan tüm firmaların ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak  ve günümüz dünyasında etkin bir rol oynayan internet pazarında müşteri potansiyellerini arttırmak amaçlı tasarlanmış bir web tanıtım sitesidir.

Kuruluş Amacımız ve Hedeflerimiz

İnternet  üzerinden ticaret, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sahip olduğu potansiyeli ile her sektörde ki işletmelerin ticari faaliyetlerini önemli bir büyüme ivmesine çevirmiştir.

Mobilya ve tamamlayıcı yaşam ürünlerine ait sektör yakın geçmişe kadar perakende mağazacılığı ve dönemsel olarak farklı satış stratejileri ile hedef kitlesine ulaşıyordu. Günümüzde alternatif ve hatta hakim bir kanal olan internetkanalların gelişmesi ile diğer birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de daha az maliyet daha fazla kazanım elde edilen platformlar tercih edilmeye başladı.

Tüketici davranışları ve seçimleri değişim göstermeye başlayınca, mağaza perakendeciliği gelişirken, online ticaret perakendeciliği de ortaya çıkarak hem gelişti hem de çok kanallı süreçlere geçilmeye başlandı.2018online satın alma istatistikleri de gösteriyor ki, kullanıcılar internetten mobilya araştırmaya ve satın almaya hevesli ve hergeçen gün bu müşteri potansiyeli büyüyerek devam edecek.

Bu gelişmelere paralel olarak www.sitelermobilya.org adıyla hem Siteler Ankara bölgesindeki üretici ve satıcı firmaları bir araya getirmek, site ziyaretçilerinin ev, ofis ve farklı yaşam mekanlarında kullandığı  her türlü klasik, modern, avangart, ahşap, dekoratif, modüler  ve klasik mobilyalar olarak binlerce seçenek arasından hızlı bir şekilde  tercih yapmalarını, benzer ürünlerle karşılaştırmalarını ve firmalar ile hızlı iletişim kurarak hayallerini gerçekleştirmelerini amaçlıyoruz.

www.sitelermobilya.org olarak müşterilerimizin her ortamda kullandığı  modern ve doğa dostu  mobilyalar ve dekoratif tamamlayıcı ürünlerle dizayn edilmiş bir ortamda yaşaması gerektiğine inanıyoruz.

-Günümüz dünyasında her geçen gün rekabetin arttığı mobilya sektöründe müşterilere ulaşım araçlarından biri olan ve önemi hergeçen zamanda giderek artan internetin çatısı altında bir araya gelmesini sağladığımız firmalarımızın  en önemli beklentisi ve bizim içinde en önemli hedef olan müşteri potansiyelini arttırma odaklı çalışmalar ile satışlarının artmasını sağlamak en önemli hedefimizdir

Siteler Ankara bölgesinde bulunan firmaların öncelikli olarak ülke çapında tanıtılması ve yurt içi - dışı olarak müşteri sayısının arttırılması konusunda istikrarlı büyüme hedefi ile çalışmalara devam edilecek ve sizlerle beraber büyümenin mutluluğunu yaşayacağız.  

Sitelermobilya.org ekibi olarak mobilya sektöründe yaşanan gelişmeleri takip etmek , ülkemizin mobilya üretiminde dünya markalarıyla yarışan ve önemli mobilya merkezlerinden biri olan Siteler Ankara esnafına katkı sunmak ve müşteri potansiyellerini arttırmak gayesiyle çıktığımız bu yolda sizlere en kaliteli ve güvenli hizmeti sunmak için çalışmaktayız.

- Tecrübe ve deneyimi yüksek Yazılım ve Sosyal Medya Yönetici personellerimizin destekleri ile hazırlanan sitelermobilya.org sitesinin rakiplerinden önde ve ilk sıralarda bulunan bir site olması başarılı ve disiplinli bir SEO ve sosyal medya ve reklam çalışması ile sağlanacak ve kuruluş amacımız doğrultusunda hedeflerimizi yerine getireceğiz

- Birçok firmanın ürününü siz değerli ziyaretcilerimize toplu bir şekilde sunarak öncelikle zaman tasarrufu sağladığımızı düşünüyoruz. Bütçenize, ödeme koşullarınıza ve zevklerinize uyumlu ürün tercihlerinizi yaparak firmalar ile kolay iletişim kurmanızı sağlamış olacağız.

- Ziyaretcilerimizin  site üzerinden alışveriş yapma istediklerinde onları  her adımda memnun etmek ve ürün seçiminden alışveriş sonucu teslime kadar güvenli alışveriş yapmasını sağlamak bizim en önemli görevimizdir.

Sitelermobilya.org ekibi olarak pazarlama politikamız ve çalışma yöntemlerimiz;

         - Dünyanın en önemli ve tüketim hacmi devamlı büyüyen sektörlerden biri olan mobilya sektöründe ülkemizde ve dünyada söz sahibi olmuş ve 1960 yıllardan itibaren tecrübe ve kalitesini her zaman ispatlamış Siteler Ankara firmaları ile müşterileri bir araya getirmeyi hedefleyen sitelermobilya.org ekibi olarak sizlere yakışır bir anlayışla çalışacağımızı belirtiriz.

         - Yeni nesil pazarlama çözümleri, markaların ürünlerini daha fazla noktada sergilemelerini bununla birlikte tüketicilerin beğeni ve fiyat karşılaştırması yapabileceği bir ortam sağladı. Kullanıcılar marka, mağaza ve ürün seçimlerinde fiziksel mağazadan satın alma yapacak olsalar bile önce internette karşılaştırma ve ürün hakkında araştırma yapıyorlar.

         - Bu nedenle, kullanıcılar için internet sitesinin ve mobil uygulamaların hatta günümüzde sosyal medya kullanımının kolay olması, ürünlere karşı olan beğenide etkili hale geliyor. İnternetten mobilya satışında başarılı olabilmek için, sistemin doğru süreç yapısı ile sürdürülebilir şekilde çalışması, rekabetin olduğu piyasa şartlarında sorunsuz bir süreç yönetimi ile müşteri memnuniyeti sağlamak gerekli.

         - Öncelikli olarak sitemizin devamlı güncel ve canlı tutulması sahada ve arka planda bulunan deneyimli personellerimiz  tarafından sağlanacak olup yapıacak SEO ve sosyal medya çalışmaları ile sitelermobilya.org ön sıralarda bulunan ve takip edilen bir site olması sağlanacaktır.

         -Tüm üyelerimizden yıllık eşit aidat alınarak firmaların tanıtım çalışması yapılacak ve bu konuda herkese eşit zamanlı tanıtım hakkı tanınacaktır.

         -Firmalarımız ile devamlı irtibat halinde olunacak ve yaptıkları değerlendirme ve talepler dikkate alınarak sitemizin büyümesi için katkı yapmaları sağlanacaktır.

         -Firmaların reklam çalışmaları konusunda danışmanlık ve çözüm önerileri sunulacak sitelermobilya.org üzerinde özel reklam tanıtımı yapmak isteyen firmalarımıza uygun fiyat politikamızla destek olunacaktır.

         - Rekabetin arttığı ve müşteri taleplerine göre çeşitliliğin takip edilemeyecek kadar çok olduğu bu sektörde müşterilerle firmaları tek çatı altında bir araya getirmenin başarılı bir arz talep oluşturacağını değerlendirmekteyiz.

         - Sitelermobilya.org olarak sizlere sunduğumuz bu hizmetin büyümesinde değerli firmalarımızın üyelik ve reklam katılımları ile bize destek olmaları, bu hedeflerin gerçekleşmesinde ve devamlılığında en önemli katkıyı sağlayacaktır. Biz büyüdükçe sizlere olan sözlerimizde büyüyecek ve sitelerin tarihine ve kalitesine yakışır bir hizmet anlayışını sizlerle beraber sürdüreceğiz.

Siteler Mobilya Sektörü

Siteler Mobilya sektörü, küreselleşen dünyada yenilik ve teknolojilere hızla uyum sağlayabilen, birçok sektörle bağlantısı olan, farklı uzmanlıklarda kişilere istihdam sağlayan emek, bilgi ve teknolojinin yoğunlaştığı bir sektördür.
Bilgi teknolojilerinin üretim süreçlerine giderek entegre olduğu günümüzde, dünya mobilya pazarında emek sermaye ve hammadde üzerinden rekabet etmenin güçleştiği, Ar-Ge, yenilikçilik, moda ve tasarım gibi faktörlerin ülkelerin rekabet stratejilerinde yerini almaya başladığı görülmektedir.

Dünya mobilya sektöründe İtalya ürettiği tasarımlarla, İsveç teknolojiye dayalı pratik uygulamalarıyla ve son beş yıl içerisinde Çin ucuz işgücüne dayalı rekabetiyle ön plana çıkmaktadır. Ülkelere göre dünya mobilya üretim ve ihracat performansı incelendiğinde Çin mobilya üretiminin %25’ini, ABD %15’ini karşılıyorken ihracattaki payları da sırasıyla %48,4 ve %39,6’dır. Dünya mobilya ihracatında Çin, İtalya, Almanya ve Polonya ön sıralarda yer alırken ithalatında ilk sıralarda ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gelmektedir.

Türkiye 2008 yılında dünya mobilya üretim ve tüketiminde on dördüncü, ihracatında yirmi beşinci ve ithalatında otuz ikinci sırada yer almıştır. Türkiye’de ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri mobilya sektörüdür. Türkiye’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaklaşık % 98’i mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Toplam üretimdeki paylarına göre önemli mobilya üretim merkezleri; İstanbul Modoko, Ankara Siteler Mobilya, Bursa (İnegöl), Kayseri ve İzmir olarak sıralanmaktadır.

Ankara’daki işletmelerin sektörel dağılımında mobilya imalatı % 10,65’lik payla ikinci sırada yer almaktadır. Mobilya üretimi bölge genelinde Siteler Mobilya, Akyurt ve Yenimahalle gibi ilçelerde değişik ölçeklerde bulunmaktadır.

Siteler Mobilya Firmaları

Siteler Mobilya Ankara’daki mobilya işletmelerinin yoğunlaştığı önemli bir merkezdir. Siteler Mobilyada üretim yapan firmalar genellikle aile işletmelerinden oluşmaktadır.
Sektörde faaliyette bulunan küçük aile işletmelerinin kapasite kullanım oranları düşük olduğundan bu işletmelerin üretim maliyetleri yüksekve rekabet güçleri zayıf olabilmektedir. Son dönemde meydana gelen teknolojik gelişmelerözellikle üretim süreçlerinde değişimi beraberinde getirmiş, emek yoğun üretim yerini makineleşmenin yaygınlaştığı seri üretime bırakmaya başlamıştır. Bilgi ve teknolojinin sektöre nüfuzu öncelikle yenilikçiliğe yatırım yapabilme kapasitesi olan büyük ölçekli işletmelerde gerçekleşmiştir. Bu da, küçük ölçekli işletmeleri makinalaşma, hammaddeye erişim, teknoloji uygulamaları ve tasarım gibi hususlarda büyük ölçekli firmalarla rekabette dezavantajlı bir konumda bırakmıştır.
Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan bu değişim sürecinde, özellikle orta ve küçük ölçekteki mobilya işletmeleri ve bunların kümelendiği büyük üretim alanlarını küresel dönüşüme hazırlamak, rekabet avantajıkazandırmak ve üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak için merkezi ve yerel yönetimlerce politikalar geliştirilmesi elzem hale gelmiştir.

Siteler Mobilya İmalat

Ankara, Türkiye’de mobilya sektörünün uzun bir dönem lokomotifi olan Siteler Mobilya’ya ev sahipliği yapan, mobilya üretiminin yüzyıllardır farklı ölçeklerde devam ettiği ve geleneklerle yaşadığı bir bölgedir. Son dönemde gerek merkezi hükümetin gerekse Sayın Ankara Valimizin talimatlarıyla Ankara’da mobilya sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi ve özellikle Siteler Mobilya Bölgesi’ne yönelik eylem planlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Ankara Kalkınma Ajansı, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren Ankara için önem arz eden konularda araştırmalar yapmayı ve konunun uzmanlarını ortak stratejiler ve eylem planları geliştirme amaçlı buluşturmayı görev edinmiştir.
Ajansın koordinasyonunda katılımcı bir anlayışla hazırlanan 2011-2013 Ankara Bölge Planı’nda Bölgenin mobilya sektörüne dair gelecek stratejileri, amaç ve hedefleri belirlenmiştir. Ankara’da mobilya sektörünün mdaha rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlayabilecek çalışmalar kapsamında Ajans öncelikle bir ön araştırma ve raporlama yapmış ardından paydaşlarla farklı platformlarda toplantılar ve birebir mülakatlar gerçekleştirmiştir.
Bu toplantılarda genelde Ankara mobilya sektörünün ve özelde ise Siteler Mobilya’nın mevcut durumu, üreticiler, odalar, akademisyenler ve kamudan gelen uzmanlarca masaya yatırılmış ve ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Toplantılar sonucu sektörün olumlu ve olumsuz yönleri, tespitlere ilişkin çözüm önerileri, bölgede yapılması gereken çalışmalar, olası bir tasarım merkezine ve diğer örnek projelere ilişkin görüşler derlenmiş ve raporlanarak politika yapıcılara sunulmuştur.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın sektöre yönelik çalışmalarının devamında, Siteler Mobilyada mevcut durumu niceliksel olarak anlamak, mekânsal olarak haritalandırmak ve bundan sonra yapılacak çalışmalara altlık teşkil etmek amacıyla ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ortaklaşa bir “Siteler Mobilya Envanter Çalışması” yürütülmüştür. 3 ay süren bu çalışmada, Siteler Mobilya’deki her bir işletmenin faaliyet yılı ve türü, mülkiyet durumu, çalışan sayısı, üretim biçimi, iç-dış pazar potansiyeli ve markalaşma, tasarım, ortaklık kurma konusundaki bilgileri ve mobilya fikirleri kayıt altına alınmıştır. Sonrasında bu bilgiler coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak mekânsal bir veri tabanına dönüştürülmüştür.

5.000 dönüm arazi üzerinde mikro, küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi yapan Siteler Mobilya Bölgesinde yapılan çalışma sonucu sitelerde mobilya üretimi yapan 5.644 işletmenin varlığı tespit edilmiş, bu işletmelerden % 90,8’i Siteler Mobilyada yapılan anket çalışmasına katılım sağlamışlardır. Siteler Mobilyada bulunan 5.644 işletmede yaklaşık 10.500 kişinin istihdam edildiği tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda Siteler Mobilyada mobilya üretimi yapan büyük ölçekli firma sayısının yok denecek kadar az olduğu da ortaya çıkan diğer bir bulgudur. Nitekim firmalarda çalışan sayısına bakıldığında % 46’sı 4 kişiden az, % 44’ü 4-10 kişi, % 8’i 11-25 kişi ve yalnızca % 2’si 25 kişiden fazla işçi çalıştırmaktadır.

Siteler Mobilya ile ilgili gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışma, Siteler Mobilya’in mevcut durumunu anlamak ve geliştirilebilecek mstratejileri belirlemek amacıyla, teknolojik, mekânsal, sosyal ve ekonomik birçok analizin yapılmasına olanak sağlamıştır. Ankara Kalkınma Ajansı’nın, mobilya sektörü ve Siteler Mobilya’e dair çalışmaları, sektörün bölgesel ve küresel düzeyde rekabet gücünü geliştirme amaçlı strateji ve eylemlere bilimsel bir nitelik kazandırmaktadır. Bu raporda mobilya sektörünün Dünya’da, Türkiye’de ve Ankara’daki durumuna değinilmekte olup, Ankara Bölge Planı’ndaki mobilya sektörüne dair stratejilere yer verilmektedir. Ardında Türkiye ve Ankara açısından büyük öneme sahip olan Siteler Mobilya’da mobilya sektörünün ihtiyaçlarının tespiti ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması adına Ankara Kalkınma Ajansı’nınyaptığı ve yapmakta olduğu çalışmaların ayrıntıları aktarılmaktadır.

Ankara Koltuk Döşemeci:

On Yazılım firma yetkilileri tarafından sürekli olarak güncel SEO  ve sosyal medya çalışmaları yapılacak olan ve internet arama sayfalarında ön sıralarda bulunacak sitelermobilya.org sitemizi devamlı büyüme hedefiyle siz değerli firma üyelerimizin ve müşterilerin hizmetinde bulundurmaktan mutluluk duymaktayız.

SitelerMobilya.org ve Sosyal Medya Kullanımı

Ülkemizin en önmeli tüketim hacmine sahip mobilya sektöründe en önemli tanıtım ve reklam yöntemlerinden biri sosyal medya ve özellikle instagramdır.Hergeçen zamanda bu konuda kendi stratejisini ve yöntemlerini daha etkin hale getirmek için çalışmalarını sürdüren facebook ve instagram daha etkin hizmet sunabilmek için ciddi yatırımlar yapmaktadır.İletişim çağı dediğimiz bu asırda ticaret ve üretim ile uğraşan herkesin mutlaka bir yöntem olarak gelişmesinde ve ticaret hacminin büyümesinde sosyal medya kanalları ile çalışmaması mümkün görünmemektedir.

SitelerMobilya.org ve Sosyal Medya

Bizler sitelermobilya.org olarak siz değerli üye firmalarımızın ürünlerini ve sitemizi ön plana çıkarmada bu kanalları en etkin şekilde kullanıp ziyaretcilerimizin artması ve bunun potansiyel müşteri ve takipciye dönüştürmeyi hedeflemektedir.Mobilya sektörü başta olmak üzere Ankara Ankara Siteler bölgesindeki bizlerle çalışan her firmamızın bizimle beraber sosyal medya ağlarında tanınan aranan ve tercih edilen firmalar olması sağlanacaktır.Günümüzde en etkin reklam aracı olarak kullanılan ve birçok büyüyen firmanın etkin olarak büyümesinde yükselen analiz ivmesini kaybetmeyen instagram ve facebook reklam çalışmalarını en etkin analizlerle beraber yapıp sitelermobilya.org un bu alanda etkinliği mutlaka olacaktır.Firmalarımızın sadece bizimle değil kendi organizasyonları adına bu faaliyetlerinide yürütmelerinin önemini özellikle belirtmek isterim .Bu konuda yapacakları tüm planlama ve reklam harcamalarını alanında uzman ekiplerle profesyonel olarak yapmalarının kesinlikle gerekli olduğunu belirtir ve bu konuda hertürlü danışma ve hizmet desteği ile yanınızda olduğumuzu belirtirim.Unutmayalım ki günümüz internet çağı olarak yaşaanmakta ve sosyal medyada uluslararası bir ulaşım imkanı olarak etkinliğini arttırmaktadır.  
 

 

İlginiz için Teşekkürler