ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Sitelermobilya.org'a ("Web Sitesi") girmeniz, üye olmanız ya da bu web sitesi'ndeki herhangi bir veri, bilgi ve içerik kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz değerlendirilir.
1. Sitelermobilya.org ON YAZILIM (“Sitelermobilya.org ”) tarafından yayımlanan on-line alışveriş sitesi ve firma tanıtım portalıdır.

2. Ziyaretçi Web Sitesi'nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirildiğini kabul eder.

3. Sitelermobilya.org, işbu Web Sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Web Sitesi'nin kullanımı ya da Web Sitesi'ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4. Sitelermobilya.org ‘un, ziyaretçi tarafından kayıt esnasında yada daha sonra Web Sitesi'nde belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ziyaretçiye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Ziyaretçi işbu Kullanım Şartları'nı kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Sitelermobilya.org 'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
5. Sitelermobilya.org , Kullanım Şartları'nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. Bu Web Sitesi Sitelermobilya.org ‘un kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Sitelermobilya.org , söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
7. Sitelermobilya.org ‘un, Web Sitesi'nin tasarımı ile Web Sitesi'ndeki tüm bilgi, fotoğraf, sitelermobilya markası ve diğer markalar, www. Sitelermobilya.org alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Web Sitesi'nde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Sitelermobilya.org ‘un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
8. Ziyaretçilerin Web Sitesi'ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Sitelermobilya.org ‘un ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Sitelermobilya.org ‘un söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9. Ziyaretçiler Web Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.
10. Ziyaretçiler Web Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.
11. Ziyaretçiler Web Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.
12. İşbu kullanım şartları'nda belirlenen ve Sitelermobilya.org  tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında ziyaretçi tarafından Sitelermobilya.org hesabının gerek Sitelermobilya.org ‘u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Sitelermobilya.org ‘un ticari itibarının ziyaretçinın eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Sitelermobilya.org , ziyaretçinin üyeliğini iptal etme, ziyaretçiye karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir. Ayrıca, Web Sitesi'nde yer alan "Arkadaşını davet et" uygulaması, spam gönderimine sebebiyet verecek ve bundan kazanç elde edecek şekilde kullanılamaz. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde ziyaretçi tarafından işlemlerde bulunulması halinde, ziyaretçinın hesabı süresiz ve tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. Sitelermobilya.org ‘un bu yüzden uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
13. Ziyaretçilar Sitelermobilya.org ‘a ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini Web Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.
15. Sitelermobilya.org uygulayacağı kampanya ve benzeri aktiviteler boyunca, aktivite sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.( Sosyal medya kampanyaları dahildir.)
16 Sitelermobilya.org , dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve ziyaretçilarıne Web Sitesi'ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Sitelermobilya.org  işbu Kullanım Koşulları hükümleri çerçevesinde ve Sitelermobilya.org ’a ilişkin hizmetlerin ifası amacıyla ve Sitelermobilya.org üzerinden ziyaretçilere yönelik bir satış işlemi gerçekleştirmesi halinde kurulan ticari ilişkinin ve ürün ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, ziyaretçilere ait kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, işleme, değiştirme, yeniden düzenlenme ve iş bağlantıları ve ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi adına işleyebilecektir. Bu kapsamda 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsamında yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ziyaretçilerin KVKK hakkında Aydınlatma Metni’ni detaylı bir şekilde okuyarak Sitelermobilya.org  tarafından sunulan açık rıza metnine onay vermeleri gerekmektedir.